Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια Διάσταση: 25x35cm Αριθμός Φύλλων: 10  Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (10 φύλλα διπλότυπα)  "/>

Βιβλίο Αδειών Προσωπικού

Κωδικός: 393

Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια
Διάσταση: 25x35cm
Αριθμός Φύλλων: 10
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (10 φύλλα διπλότυπα)
 
Μπλοκ (1 μπλοκ=10 φύλλα)

Please login to see prices and buy

Αυτογραφικό βιβλίο αδειών προσωπικού των δέκα φύλλων. 

Με περφορέ για την εύκολη κοπή των φύλλων.

preloader