Τύπος: Ταινίες Διάσταση: 31x68cm Αριθμός Φύλλων: 20  Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (20 φύλλα) "/>

Ταινίες ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γίγας σε μπλοκ

Κωδικός: 171α

Τύπος: Ταινίες
Διάσταση: 31x68cm
Αριθμός Φύλλων: 20
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (20 φύλλα)
Μπλοκ (1 μπλοκ=20 φύλλα)

Please login to see prices and buy

preloader