Τύπος: Ταινίες Διάσταση: 11x42cm Αριθμός Φύλλων: 100  Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (100 φύλλα) "/>

Ταινίες ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ απλές σε μπλοκ

Κωδικός: 171

Τύπος: Ταινίες
Διάσταση: 11x42cm
Αριθμός Φύλλων: 100
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (100 φύλλα)
Μπλοκ (1 μπλοκ=100 φύλλα)

Please login to see prices and buy

preloader