Τύπος: Ταινίες Διάσταση: 11x42cm Αριθμός Φύλλων: 50  Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (50 φύλλα) "/>

Ταινίες ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ αυτοκόλλητες σε μπλοκ

Κωδικός: 175

Τύπος: Ταινίες
Διάσταση: 11x42cm
Αριθμός Φύλλων: 50
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (50 φύλλα)
Μπλοκ (1 μπλοκ=50 φύλλα)

Please login to see prices and buy

preloader