Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια Διάσταση: 30x43cm Αριθμός Φύλλων: 25x2  Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (25 φύλλα διπλότυπα) "/>

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού

Κωδικός: 393α

Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια
Διάσταση: 30x43cm
Αριθμός Φύλλων: 25x2
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (25 φύλλα διπλότυπα)
Μπλοκ (1 μπλοκ=25 φύλλα)

Please login to see prices and buy

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού 

Σύμφωνα με Ν.4144/2013 & Ν.4310/2014.

Αυτογραφικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού των 25 φύλλων.

Με περφορέ για την εύκολη κοπή των φύλλων.

 

preloader