Αρχική
Προϊόντα
Wishlist0

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού

393α
Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια
Διάσταση: 30x43cm
Αριθμός Φύλλων: 25×2
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (25 φύλλα διπλότυπα)

Μπλοκ (1 μπλοκ=25 φύλλα)

Περιγραφή

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού  Σύμφωνα με Ν.4144/2013 & Ν.4310/2014. Αυτογραφικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού των 25 φύλλων. Με περφορέ για την εύκολη κοπή των φύλλων.  

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού

393α

Μπλοκ (1 μπλοκ=25 φύλλα)

Περιγραφή

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού  Σύμφωνα με Ν.4144/2013 & Ν.4310/2014. Αυτογραφικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού των 25 φύλλων. Με περφορέ για την εύκολη κοπή των φύλλων.  

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού

393α
Τύπος Εντύπου: Καταστάσεις-Μισθωτήρια
Διάσταση: 30x43cm
Αριθμός Φύλλων: 25×2
 Ελάχιστη συσκευασία πώλησης: 1 μπλοκ (25 φύλλα διπλότυπα)

Μπλοκ (1 μπλοκ=25 φύλλα)

Περιγραφή

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού  Σύμφωνα με Ν.4144/2013 & Ν.4310/2014. Αυτογραφικό Βιβλίο Υπερωριών Προσωπικού των 25 φύλλων. Με περφορέ για την εύκολη κοπή των φύλλων.  

Back to Top
Product has been added to your cart