Κλασέρ με εξώφυλλο από ανακυκλωμένο χαρτί με μηχανισμό Typotrust.

Κλασέρ Σύννεφο Τυποτράστ. 100% Ελληνικό προϊόν, διατίθεται σε κλασέρ 8/32, κλασέρ 4/32, κλασέρ 8/20, κλασέρ 8/34 & κλασέρ 8/30.

Κλασέρ Πλαστικά Τυποτράστ. 100% Ελληνικό προϊόν, διατίθεται σε κλασέρ 8/32, 4/32, 8/20, 8/34 & 8/30.